Whispbar/Yakima/Prorack reservedeler

Autoload har ikke lenger tilgang på reservedeler fra Yakima/Whispbar. Importøren ønsker selv å ta seg av denne supporten. Hvis vi ikke har lagerbeholdning på ønsket reservedel må dere ta direkte kontakt med Packlien as:

https://www.packline.no/hei/

(+47) 32 81 41 50, kundeservice@packline.no, mandag – fredag: 08 – 16